­

I. Orgány veřejné správy

Česká obchodní inspekce / sekce o spotřebitelském úvěru (včetně kalkulačky, s jejíž pomocí lze vypočítat výši roční procentní sazby nákladů - RPSN):

www.coi.cz

Finanční arbitr:
www.finarbitr.cz

Exekutorská komora České republiky
www.exekutorskakomora.cz

II. Články o spotřebitelských úvěrech a půjčkách

Finanční server Měšec.cz / archiv oblasti Spotřebitelské úvěry
www.mesec.cz

III. Pomoc s dluhy

Občanské poradny

www.obcanskeporadny.cz

o. s. SPES (pomoc s dluhy)

www.pomocsdluhy.cz

Poradna při finanční tísni, o. p. s.

www.financnitisen.cz

IV. Úvěrové registry (registry dlužníků) a evidence úpadců

Centrální registr úvěrů

www.cnb.cz

Registr spotřebitelů a registr IČ SOLUS

www.solus.cz

Bankovní registr klientských informací

www.cbcb.cz

Nebankovní registr klientských informací

www.llcb.cz

Evidence úpadců

www.justice.cz

V. Insolvenční řízení

www.insolvencnizakon.cz

 

­