­
 
Portál veřejné správy ČR, mj. vyhledávání ve Sbírce zákonů, řešení životních situací
www.gov.cz
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (sociální služby, dávky, vyhledávání v nabídce volných pracovních míst a další)
www.mpsv.cz

 

Česká správa sociálního zabezpečení, ifnormace o důchodovém a nemocenském pojištění 

www.cssz.cz

 

Orientační kalkulačky sociálních dávek
www.penize.cz

 

Česká justice (seznam soudů, soudních znalců a tlumočníků, obchodní a insolvenční rejstřík atd.)
www.justice.cz

 

Průvodce insolvenčním zákonem a oddlužením

www.insolvencni-zakon.justice.cz

Státní úřad inspekce práce

www.suip.cz

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

Sdružení obrany spotřebitelů
www.spotrebitele.info

 

Exekutorská komora

www.exekutorskakomora.cz

Česká advokátní komora

www.cak.cz

Svaz pacientů ČR

www.pacienti.cz

Bílý kruh bezpečí

www.bkb.cz

Ekologický právní servis

www.eps.cz

Portál Evropské unie (průvodce občana institucemi EU, práva při cestování, studiu a práci v EU apod.)

europa.eu

Placení a vymáhání výživného

www.ochrance.cz

Veřejný ochránce práv

www.ochrance.cz

 

­