­

Nabízíme odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách)

  • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva aj.
  • praktické, věcné a správné informace
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování kontaktu s navazujícími službami (poskytujícími odbornou pomoc)

Za podmínek bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti.

­

Pozn.: Občanská poradna není právní poradnou a nemá tudíž práva a pravomoci k podobnému postavení. Odborní poradci podávají informace vycházející z příslušné právní úpravy a dalších předpisů, tzn. nenavrhují právní řešení situace.

 

 

 

 
­