Otázky

Jak dlouho budu na konzultaci čekat?

Pokud si přejete konzultaci ve vyhrazeném čase, je nutné se do poradny objednat osobně, emailem nebo telefonicky. Vyhrazené dny pro objednané je úterý odpoledne a čtvrtek dopoledne. V pondělí a ve středu je poradna otevřena pro širokou veřejnost bez nutnosti objednání. V těchto dnech zájemci o službu přicházejí na řadu postupně dle příchodu do poradny. Je tedy nutné počítat s časovou rezervou i z toho důvodu, že konzultace může probíhat až 45 minut. Poslední konzultace začíná 45 minut před polední přestávkou nebo před koncem provozní doby.

 

Pokud s vašimi službami nebudu spokojen, můžu si na vás stěžovat?

Ano, pokud nejste spokojen/a se službami naší poradny, můžete podat stížnost vedoucí občanské poradny, dále statutárnímu zástupci OD5K10, z.s., Asociaci občanských poraden nebo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

 

Mohu opakovaně přijít?

Ano. Pokud není možné během konzultace (45 minut) odpovědět na všechny dotazy, objednáme vás na další konzultaci. Můžete nás samozřejmě navštívit i kdykoliv jindy v budoucnosti. Pokud uznáte za vhodné, více se již na poradnu obracet nemusíte, jinými slovy, ústní dohodu o poskytnutí služby můžete kdykoli vypovědět bez udání důvodu.

 

Je vstup do budovy bezbariérový? Jsou prostory poradny přizpůsobeny maminkám s kočárky, starým lidem a zdravotně handicapovaným?

Ano, Občanská poradna je umístěna v přízemí budovy Tylova 373 (pod Okresním soudem). Prostory Občanské poradny vč. sociálního zařízení i vstup do budovy jsou bezbariérové.

 

Do poradny nechci přijít sám, může mne doprovodit kamarád/ka nebo rodinný příslušník?

Ano, v této situaci se všichni stáváte klienty a všichni bez rozdílu jste o všem informováni.

 

Můj známý by potřeboval vaši pomoc, ale bydlí až u Prahy. Je poblíž jeho bydliště občanská poradna?

Ano. Můžeme Vašeho známého odkázat na občanskou poradnu v jeho regionu. Občanské poradny sdružené v Asociaci občanských poraden je možné vyhledat na: http://www.obcanskeporadny.cz .

 

Můžete mi dát záruku pravdivosti a kvality vašich rad?

Naši poradci mají speciální vzdělání, pravidelně se účastní školení a sledují nejnovější legislativní změny. Jak již bylo výše uvedeno, poradci nabízejí možná řešení, konečný výběr je na vás.